Kręgle IPA w Stargardzie – marzec 2018

 

 

 

Gospodarzami tegorocznego wiosennego Turnieju w Kręgle IPA 2018 był Region IPA – Stargard oraz Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji                          w Stargardzie. W dniu 14. marca 2018 r. w godzinach 17,00 – 20,00 wspólnie – ponad 40 osób      z dziećmi (członkowie IPA i HDK z rodzinami) – bawiło się  na sportowo w gościnnych progach kręgielni RONDO. Na sześciu torach każdy próbował swoich sił  w rzucaniu kulami do kręgli,        a najbardziej zaangażowanymi zawodnikami były oczywiście dzieci. Do walki skutecznie zachęcał nas komisarz Inek – maskotka policjantów z tutejszej jednostki, który rozdawał niebieskie balony z logo IPA oraz przepytał najmłodszych z zasad bezpieczeństwa na drodze. W przerwach turniejowych  ze smakiem zjedliśmy pyszny tort, a także pizze giganty. Na koniec okazało              się, że wszyscy byliśmy zwycięzcami !!! Każde dziecko otrzymało za dzielną walkę sportową indywidualny dyplom oraz zabawkę. Czas szybko minął, jeszcze wspólne fotografie i koniec turnieju. Do zobaczenia na kolejnych rozgrywkach w kręgle jesienią br. w Stargardzie.          Servo Per Amikeco !!!  kol. Mariola Świątczak Przewodnicząca Regionu IPA – Stargard     Autorzy zdjęć : kol. Katarzyna Lubowicz i kol. Marek Fiszer z Regionu IPA – Stargard

Podziękowanie dla Fundacji „Bezpieczne Pomorze”

Fundacja- „Bezpieczne Pomorze”
w Szczecinie
~~~~~~~~~~

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Sekcja Polska chciałbym serdecznie podziękować Waszemu Zarządowi za pomoc i wsparcie przy organizowanej zbiórce pieniędzy na leczenie insp. w st. spocz. Zenona Atrasa .
W związku z faktem ,iż pojawiła się możliwość wykonania kosztownego zabiegu w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Nasz apel stał się nieaktualny.
W tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu własnym, członków IPA oraz wielu ludzi dobrej woli za udzieloną pomoc i wsparcie. Szczególne słowa uznania kieruję do Państwa Fundacji, która niezawodnie przystąpiła do szczytnego celu jakim jest pomoc Naszemu koledze. Czytaj dalej

Uroczystość w Regionie IPA – Szczecin

 

   

W dniu 14. lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się walne zebranie zorganizowane przez nowy Zarząd (wybrany w dniu 29. grudnia 2017 roku) dla członków Regionu IPA –Szczecin.

Podniosłym momentem spotkania było wręczenie legitymacji dla nowych członków IPA Szczecin, tj. : kol. Jarosławowi Pasterskiemu (I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie), kol. Piotrowi Ostrowskiemu (Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie) oraz kol. Arkadiuszowi Popiół (do stycznia br. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, aktualnie na emeryturze). Odznaką i certyfikatem  X-Lecia SP IPA odznaczona została kol. Elżbieta Szatanik (Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka). Wręczenia legitymacji znamienitym kolegom oraz odznaki jubilatce dokonali Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie – kol. Robert Rzeźnik wraz z kol. Mariolą Świątczak – sekretarzem Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin.

Po tych wzniosłych chwilach uczestniczącym w spotkaniu ipowcom przedstawione zostały dwie bardzo ciekawe prezentacje. Pierwszy materiał multimedialny, dotyczący możliwości korzystania z bazy noclegowej w ramach programu Domy IPA (IPA Houses),  omówił kol. Michał Mayer. Natomiast Przewodniczący Regionu IPA – Szczecin, kol. Grzegorz Sudakow skomentował prezentację programu  Interreg VA – w zakresie pozyskiwania środków dla IPA. Przedstawiony materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W dalszej kolejności  dyskutowano nad propozycjami przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku,  w tym m.in. turnieju w kręgle, zwiedzaniu Muzeum Przełomy, wycieczki turystycznej do Niemiec
i rewizyty niemieckich kolegów w Szczecinie. W końcu spotkania dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Region IPA – Szczecin w  3- osobowym składzie: kol. Ryszard Sławiński, kol. Adam Wawrzeła, kol. Piotr Palicki. To był energetyczny początek realizacji wielkich wyzwań nakreślonych przez kol. Grzegorza, nowego Przewodniczącego Regionu IPA – Szczecin.         Servo Per Amikeco !!!  Tekst: sekretarz  Regionu IPA – Szczecin kol. Elżbieta Szatanik, autor    zdjęć : kol. Michał Mayer z Regionu IPA – Szczecin.