Wybory w ZGW IPA – Szczecin – kwiecień 2016

xxxDSC00477

Minęła kolejna kadencja Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie.   Mając powyższe na uwadze w dniu 28. kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Klubu „Remedium”  w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego delegaci z poszczególnych Regionów dokonali wyboru nowego Prezydium Zarządu ZGW IPA – Szczecin na lata 2016 – 2019 :

  1. Prezes –       kol. Robert Rzeźnik
  2. Sekretarz –       kol. Mariola Świątczak
  3. Z-ca sekretarza – kol. Małgorzata Wiszniowska
  4. Skarbnik –       kol. Elżbieta Szatanik
  5. Z-ca skarbnika – kol. Danuta Kasjaniuk

Komisja Rewizyjna :

  1. Przewodniczący –       kol. Jerzy Widoniak
  2. Członek komisji – kol. Krzysztof Wachowicz
  3. Członek komisji – kol. Leszek Gawliński

Ponadto podczas zebrania udzielono Absolutorium dotychczasowemu Prezydium oraz ustalono Preliminarz Wydatków Grupy i Plan Przedsięwzięć na 2016 rok. Prezes korzystając z okazji wręczył odznaki SP IPA za X-lecie i XX-lecie kol. Pawłowi Bachońskiemu i kol. Dariuszowi Boruczyńskiemu z Regionu IPA – Szczecin. Przewodniczący Regionu IPA – Świnoujście                      kol. Remigiusz Mysza odebrał specjalny ryngraf – Podziękowanie – za największą aktywność            i kreatywność Regionu w 2015 roku – serdecznie gratulujemy !!! Wybory zakończono wspólną pamiątkową fotografią oraz gorącym poczęstunkiem. Servo per Amikeco !!!

Turniej Tenisa – Szczecin

straz_graniczna
Region Straż Graniczna – Szczecin organizuje turniej tenisa stołowego, który odbędzie się w dniu 7 maja (sobota) od godziny 13 w Bene Sport Centrum przy ul. Modrej w Szczecinie. Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w systemie pucharowym. Przed rozgrywkami odbędzie się losowanie par. Dla zwycięzców przewidywane są puchary, natomiast dla zawodników od 1 do 3 miejsca – dyplomy. Dla wszystkich uczestników przygotowane niespodzianki. W trakcie turnieju przewidujemy napoje i owoce. Wpisowe wynosi 15 zł od osoby. Istnieje możliwość skorzystania we własnym zakresie z bufetu w trakcie i po turnieju. Więcej informacji na temat turnieju udzielę zainteresowanym telefonicznie. Chętnych proszę o zgłaszanie uczestnictwa w turnieju sms-em na mój nr telefonu 602727712 do dnia 24 kwietnia (niedziela) i wpłacenie wpisowego na konto:

26 1050 1559 1000 0090 9465 3921 z dopiskiem „turniej tenisa” i nazwiska uczestników.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Mirosław Dombrowski