Uroczystość w Regionie IPA – Szczecin

 

   

W dniu 14. lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się walne zebranie zorganizowane przez nowy Zarząd (wybrany w dniu 29. grudnia 2017 roku) dla członków Regionu IPA –Szczecin.

Podniosłym momentem spotkania było wręczenie legitymacji dla nowych członków IPA Szczecin, tj. : kol. Jarosławowi Pasterskiemu (I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie), kol. Piotrowi Ostrowskiemu (Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie) oraz kol. Arkadiuszowi Popiół (do stycznia br. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, aktualnie na emeryturze). Odznaką i certyfikatem  X-Lecia SP IPA odznaczona została kol. Elżbieta Szatanik (Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka). Wręczenia legitymacji znamienitym kolegom oraz odznaki jubilatce dokonali Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie – kol. Robert Rzeźnik wraz z kol. Mariolą Świątczak – sekretarzem Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin.

Po tych wzniosłych chwilach uczestniczącym w spotkaniu ipowcom przedstawione zostały dwie bardzo ciekawe prezentacje. Pierwszy materiał multimedialny, dotyczący możliwości korzystania z bazy noclegowej w ramach programu Domy IPA (IPA Houses),  omówił kol. Michał Mayer. Natomiast Przewodniczący Regionu IPA – Szczecin, kol. Grzegorz Sudakow skomentował prezentację programu  Interreg VA – w zakresie pozyskiwania środków dla IPA. Przedstawiony materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W dalszej kolejności  dyskutowano nad propozycjami przedsięwzięć do realizacji w 2018 roku,  w tym m.in. turnieju w kręgle, zwiedzaniu Muzeum Przełomy, wycieczki turystycznej do Niemiec
i rewizyty niemieckich kolegów w Szczecinie. W końcu spotkania dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Region IPA – Szczecin w  3- osobowym składzie: kol. Ryszard Sławiński, kol. Adam Wawrzeła, kol. Piotr Palicki. To był energetyczny początek realizacji wielkich wyzwań nakreślonych przez kol. Grzegorza, nowego Przewodniczącego Regionu IPA – Szczecin.         Servo Per Amikeco !!!  Tekst: sekretarz  Regionu IPA – Szczecin kol. Elżbieta Szatanik, autor    zdjęć : kol. Michał Mayer z Regionu IPA – Szczecin.

Staż IPA

 

 

 

„Placement Programme” to nic innego, jak wymiana stażowa pomiędzy czynnymi funkcjonariuszami polskiej Policji i Straży Granicznej z ich odpowiednikami w państwach partnerskich programu. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w wymianie jest członkostwo w IPA oraz stosunkowo krótki, bo maksymalnie 8-letni staż służby. W większości przypadków podstawowym językiem komunikacji jest angielski, aczkolwiek – zarówno w kontaktach z Niemcami, jak i Węgrami – mile jest widziany również niemiecki. Nasi węgierscy bratankowie preferują dodatkowo również j. rosyjski. Znajomość języka musi być co najmniej dobra (w mowie i piśmie), ponieważ strona przyjmująca nie zabezpiecza tłumacza (!) Czytaj dalej