Archiwum kategorii: Informacje od Zarządu

Podziękowanie dla Fundacji „Bezpieczne Pomorze”

Fundacja- „Bezpieczne Pomorze”
w Szczecinie
~~~~~~~~~~

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Sekcja Polska chciałbym serdecznie podziękować Waszemu Zarządowi za pomoc i wsparcie przy organizowanej zbiórce pieniędzy na leczenie insp. w st. spocz. Zenona Atrasa .
W związku z faktem ,iż pojawiła się możliwość wykonania kosztownego zabiegu w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Nasz apel stał się nieaktualny.
W tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu własnym, członków IPA oraz wielu ludzi dobrej woli za udzieloną pomoc i wsparcie. Szczególne słowa uznania kieruję do Państwa Fundacji, która niezawodnie przystąpiła do szczytnego celu jakim jest pomoc Naszemu koledze. Czytaj dalej