Zebranie sprawozdawcze za 2020 r. ZGW IPA – Szczecin

Po wielu miesiącach przerwy z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie, nareszcie zaistniała możliwość zorganizowania zebrania sprawozdawczego za 2020 rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie. Spotkanie odbyło się w dniu 16. czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na wstępie kol. Robert Rzeźnik – Prezes ZGW odczytał nazwiska naszych Kolegów, którzy w okresie minionego roku odeszli na wieczną służbę z powodu zakażenia  COVID-19 lub innych chorób, czy nagłych wypadków. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności ZGW w 2020 r. przedstawionym przez kol. Mariolę Świątczak (sekretarz) oraz sprawozdaniem finansowym Grupy za 2020 r. (kol. Jerzy Widoniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZGW). Oba sprawozdania zostały pozytywnie przyjęte.

Miłym akcentem było wręczenie kol. Grzegorzowi Sudakow – Przewodniczącemu Regionu IPA   w Szczecinie, pamiątkowej kryształowej statuetki za olbrzymie zaangażowanie w pracy społecznej  IPA – Szczecin w ubiegłym roku. Wręczono też kwiaty koleżankom : Elżbiecie Szatanik i Katarzynie Kamińskiej za szeroką pomoc w realizacji przedsięwzięć, które inicjował kol. Grzegorz.

Członkowie Zarządu podjęli także uchwałę o wydatkach Grupy w 2021 roku, dofinansowaniu imprez organizowanych w najbliższym czasie przez poszczególne Regiony IPA, a także organizacji Wigilii IPA 2021 w Pobierowie ( w 2020 r. została odwołana ze względu na obostrzenia epidemiologiczne). Zebranie zakończono wspólną fotografią i życzeniami szybkiego powrotu do normalności. Servo Per Amikeco !!! kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA – Szczecin; Autorka zdjęć :  kol. Arleta Kołodziejska z Regionu IPA – Koszalin.

IPA z wizytą w WOPR – Szczecin

All-focus

Na zaproszenie Szczecińskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w dniu 11 czerwca 2021 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie wzięli udział w inauguracji sezonu letniego 2021. Podczas uroczystości przekazania nowoczesnego  skutera wodnego zakupionego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, odbyło  się jednocześnie ślubowanie 15. nowych ratowników. Legitymacje wręczał Pan Piotr Krzystek – prezydent Szczecina wspólnie z Panem Jackiem Kleczajem – Prezesem WOPR w Szczecinie. Dzięki kolejnym zakupom specjalistycznego sprzętu, ratownicy szybciej dotrą z pomocą w niespodziewanych, zagrażających życiu i zdrowiu sytuacjach na wodzie. Aktualnie WOPR  w Szczecinie zrzesza ponad 100 ratowników wodnych i członków.

Przedstawiciele ZGW IPA – Szczecin w ramach współpracy są zapraszani na różne uroczystości, jubileusze lub imprezy organizowane przez WOPR. Jest nam bardzo miło, że od 2017 r. Pan Mirosław Gosieniecki – v-ce Prezes Zarządu SzWOPR jest naszym Zasłużonym dla IPA Sekcja Polska. Servo Per Amikeco !!! kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA – Szczecin; autorzy zdjęć : kol. J. Kęsicki i kol. K. Majunka z Regionu IPA Straż Graniczna – Szczecin