Wybory IPA 2020 w Straży Granicznej

21. maja 2020 r. o godz. 14.00 w Szczecinie, (z miesięcznym poślizgiem z powodu epidemii koronawirusa) odbyło się zebranie  sprawozdawczo – wyborcze Regionu IPA SG Szczecin. Gościem  z ramienia Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA była kol. Mariola Świątczak – sekretarz. Do Prezydium Regionu IPA SG oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020 – 2024 wybrano następujące osoby:

Czytaj dalej

Środki ochrony dla policjantów

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) wprowadziła szereg nakazów i zakazów. Mieszkańcy naszego kraju zobligowani zostali do przestrzegania przyjętych obostrzeń tj. ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, obowiązek zasłaniania ust  i nosa w przestrzeni publicznej, poddanie się kwarantannie i izolacji. Według naukowców do zakażenia dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy osoby mające symptomy choroby COVID-19, kaszląc i kichając, przenoszą wirusa na innych ludzi bądź zakażają powierzchnie. Kiedy osoba zakażona kicha i kaszle, patogeny mogą być rozsiewane na znaczną odległość. Aby ustrzec się przed zakażeniem należy przestrzegać podstawowych zasad:

Czytaj dalej