Zarząd

ipa_posty

Skład Prezydium Zarządu ZGW IPA w Szczecinie.

1. Prezes – Robert Rzeźnik , 791-900-544., martinkar@interia.pl

2. Sekretarz – Mariola Świątczak, 505-997-026, ppms7@wp.pl

3. Zastępca sekretarza – Małgorzata Wiszniowska-Tarnowska, 508-545-623, malwisz@o2.pl

4. Skarbnik – Elżbieta Szatanik, 695-885-350, elaszatanik@op.pl

5. Zastępca Skarbnika – Danuta Kasjaniuk, 600-288-088, danu-sia@wp.pl

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Widoniak, 692-536-856, maryla.jurek@wp.pl