Archiwum autora: Piotr Jaworski

„ŚWIADOMI = BEZPIECZNI” – PROJEKT EDUKACJI SPOŁECZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

Zakłada on działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, historii, struktury oraz działań Policji, z zaakcentowaniem działań proekologicznych, a także nowoczesnego ekologicznego wyposażenia Policji.

W ramach naszego projektu odbędą się bezpośrednie spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu Szczecina oraz powiatu polickiego. Będą to w szczególności uczniowie klas o profilach mundurowych, ale nie tylko. Podczas spotkań zapoznamy ich z historią i strukturą Policji, zasadami doboru do Policji, nowoczesnym wyposażeniem Policji, a także z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ekologią w życiu codziennym. W ten sposób chcemy podnieść ich świadomość obywatelską, ale przede wszystkim dać wiedzę o naszej formacji oraz zachęcić do rozważenia możliwości wstąpienia do Policji po ukończeniu nauki. Policja daje bardzo szeroki wachlarz możliwości spełnienia zawodowego dla osób o bardzo różnorodnych predyspozycjach i zainteresowaniach. W maju planujemy zorganizować dzień otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dla uczniów klas o profilach mundurowych. Będzie to niepowtarzalna okazja do zobaczenia nowoczesnego wyposażenia Policji oraz bezpośredniego spotkania z policjantami i rozmów na temat zawodu.

W celu lepszego przekazu i utrwalenia treści wydaliśmy informator, w którym znajdują się informacje z zakresu historii i struktury Policji, stopnie, korpusy i oznaczenia, symbole państwa polskiego – flaga, godło, hymn, rota ślubowania policjant, ceremoniał policyjny, dobór do policji, informacja o stowarzyszeniu i historii IPA, porady ekologiczne, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strony internetowe, profile na portalach społecznościowych i aplikacje Policji i IPA, a przede wszystkim charakterystyka poszczególnych pionów Policji oraz dokładnie opisana ścieżka rekrutacyjna. To, mamy nadzieję ciekawe, czterdziestostronicowe wydawnictwo w atrakcyjnej formule, wypełnionej wieloma informacjami i zdjęciami, pomoże absolwentom klas mundurowych podjąć decyzją o przyszłej pracy.

Informatory te będą wykorzystywane podczas spotkań z młodzieżą prowadzonych przez członków IPA i policjantów, ale już dzisiaj udostępniamy je wszystkim chętnym
w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Posiedzenie Krajowego Zarządu IPA SP w Siedlcach

W dniach 21-24 marca 2024 r., odbyło się wiosenne posiedzenie Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska. Tym razem gospodarzem był Region IPA Siedlce Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA, który gościł uczestników posiedzenia w hotelu „Ibis Styles”, w Siedlcach.

Mając na celu profesjonalne przygotowanie spotkania Krajowego Zarządu oraz niezbędnej dokumentacji na przedmiotowe posiedzenie, w czwartek 21 marca, odbyło się zebranie Prezydium Krajowego Zarządu IPA SP, na które stawiło się 8 osób tego gremium oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej IPA SP.

W trakcie dwudniowych obrad Krajowego Zarządu IPA SP dokonano podsumowania działalności Sekcji Polskiej w 2023 roku, szczegółowo omówiono sprawy finansowe Stowarzyszenia (zatwierdzono wydatki z ubiegłego roku i przyjęto plan budżetu na 2024 rok), w tym wpływy i wydatki z 1,5%, wybrano nową Kapitułę ds. medali IPA SP, zatwierdzono wnioski o przyznanie medali oraz tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Rozpatrzono również wnioski dot. nowych obiektów rekomendowanych, a koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji IPA przedstawili dane dot. wydanych legitymacji członkowskich
i „zasłużonych. W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, w tym o zatwierdzeniu utworzenia dwóch nowych Regionów znajdujących się w strukturze Wielkopolskiej i Stołecznej GW (Region IPA Kępno i Region Wisła Warszawa). Cztery Grupy Wojewódzkie (Śląska, Opolska, Kujawsko-Pomorska i Lubelska) zostały nagrodzone „okolicznościowym grawertonem” za wyróżniającą się działalność w 2023 roku.

Ponadto szczegółowo omówiono działania IPA SP zarówno te aktualnie prowadzone jak również te zaplanowane na przyszłość, w tym przygotowania do organizacji przyszłorocznego Kongresu Światowego IPA (w Krakowie) oraz IPA „Games” w 2026 roku (we Wrocławiu).

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach (członka Regionu IPA Siedlce), podczas której Prezydent IPA SP kol. Piotr Wójcik wręczył kol. Zbigniewowi Tomaszkowi srebrny medal „Za wyróżniającą się działalność statutową”. Ponadto cztery osoby spoza Stowarzyszenia, które od wielu lat współpracują z Regionem IPA Siedlce otrzymało legitymacje potwierdzające przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”. Prezydent wręczył również legitymacje członkowskie IPA SP trzem nowym członkom ww. Regionu.

Po dwóch dniach intensywnych obrad koledzy z Regionu IPA Siedlce zorganizowali dla uczestników Krajowego Zarządu zawody sportowe „Turniej gry w kręgle”. Najlepszym zawodnikiem okazał się kol. Kazimierz Skowron (Prezes Świętokrzyskiej GW), drugi był kol. Aleksander Szymański (Prezes Małopolskiej GW), a trzecie miejsce zajął kol. Grzegorz Sudakow (Prezes Zachodniopomorskiej GW).

Szczególne podziękowania za profesjonalne przygotowanie logistyczne Krajowego Zarządu należą się Przewodniczącemu Regionu IPA Siedlce kol. Krzysztofowi Kosieradzkiemu oraz członkom Prezydium ww. Regionu.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: uczestnicy Krajowego Zarządu