Region IPA – Szczecin

policja

Przewodniczący – Grzegorz Sudakow

kom. 695-911-174

gsudakow@wp.pl