WSTĄP do IPA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Policjanci i Strażnicy Graniczni oraz emeryci tych służb – chciałbym Was poinformować, że wstępując do International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) masz możliwość:

 • udziału w zagranicznych stażach zawodowych np.: „Placement Programme” koordynowanych przez Sekcję Polską IPA m.in. w Irlandii i Anglii oraz międzynarodowych szkoleniach zawodowych np.: w „Międzynarodowym Centrum Szkolenia IPA (IBZ)” w Gimborn (Niemcy);
 • korzystania ze zniżką minimum 20% z obiektów (hoteli, restauracji, basenów termalnych) rekomendowanych przez Sekcję Polską IPA w Polsce (ponad 100 obiektów) oraz domów IPA (IPA Houses) na świecie – wykaz wszystkich obiektów znajduje się na stronie internetowej www.ipapolska.pl ;
 • korzystania ze zniżką z usług biura turystycznego „RAINBOW”;
 • korzystania ze zniżki (w zależności od rodzaju części) przy zakupie części samochodowych
  w firmie „INTER CARS”,
 • udziału w krajowych i zagranicznych wyjazdach turystycznych oraz w różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych i rodzinnych organizowanych przez IPA;
 • udziału w międzynarodowych konkursach fotograficznych organizowanych przez władze światowe IPA;
 • ponadto jako członek IPA co roku otrzymujesz 3 lub 4 wydania czasopisma „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” oraz coroczny gadżet SP IPA wraz z naklejką na szybę samochodową.

WSTĘPUJĄC DO IPA STAJESZ SIĘ CZŁONKIEM NAJWIĘKSZEGO POLICYJNEGO STOWARZYSZENIA NA ŚWIECIE I OTRZYMUJESZ LEGITYMACJĘ, KTÓRA JEST HONOROWANA PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE W 65 PAŃSTWACH.

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej rodziny IPA – wejdź na stronę: https://www.ipaszczecin.org/dokumenty/deklaracja/ ,

wypełnij deklarację członkowską, wydrukuj i ją podpisz oraz wpłać 80,00 zł (roczna składka)na konto nr 09 9375 1038 2600 3678 2000 0010 (Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie ul. Małopolska 47 70-515 Szczecin), podając w tytule swoje imię i nazwisko oraz dopisek „wpisowe IPA”. Wypełnioną deklarację przynieś lub przekaż do przewodniczącego swojego regionu IPA  https://www.ipaszczecin.org/struktura/   lub bezpośrednio do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie ul. Małopolska 47 pok. 136. Można deklarację przesłać pocztą resortową. Natomiast swoje zdjęcie w wersji elektronicznej jpg prześlij emailem zachodniopomorska.gw@ipapolska.pl

po ok. 4 tygodniach zostaniesz poinformowany o możliwości odbioru legitymacji.

Servo per amikeco

Grzegorz Sudakow

Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie

Zasady nabycia członkostwa zwyczajnego

(wg statutu – „Rozdział 4 CZŁONKOSTWO” oraz regulaminu IPA SP – „Rozdział 2 NABYCIE CZŁONKOSTWA
-Tryb oraz warunki nabycia członkostwa zwyczajnego)

 • Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb.
 • Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.
 • Przedkładając wypełnioną deklarację, osoba chcąca wstąpić do stowarzyszenia wpłaca równocześnie składkę członkowską i opłatę za legitymację, albo dołącza dokument potwierdzający wniesienie takowych opłat.
 • Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisania deklaracji przez osobę funkcyjną, prezydium regionu podejmuje uchwałę o odmowie bądź przyjęciu członka. W przypadku odmowy, odpis uchwały wraz z przedłożoną deklaracją przekazywane są kandydatowi w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 • Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
 • Deklaracje, po podpisaniu przez osobę funkcyjną prezydium regionu, przekazywane są do referatu legitymacji.
 • Po wytworzeniu żądanego dokumentu, asystent referatu legitymacji poprzez prezydium grupy wojewódzkiej odsyła go do właściwego regionu.
 • Dowodem członkostwa w stowarzyszeniu jest ważna legitymacja IPA.
 • Wzór legitymacji obowiązujący w Sekcji Polskiej IPA określa Krajowy Zarząd.
 •  W przypadku wydania nowej legitymacji z powodu jej zagubienia lub zniszczenia, członek wnosi opłatę za legitymację jak w przypadku nowo przyjętych członków.
 • Wymiana legitymacji z powodu zmiany danych jest bezpłatna.
 • Członek, który utracił członkostwo w wyniku skreślenia może ponownie je uzyskać:
  • na ogólnych warunkach, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a statutu;
  • po opłaceniu składki rocznej, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b statutu.
  • Członek, który utracił członkostwo w wyniku wykluczenia może ponownie je uzyskać na ogólnych warunkach po upływie 5 lat od daty prawomocnej uchwały o wykluczeniu. Ponowne uzyskanie członkostwa bez zachowania powyższego terminu jest z mocy statutu nieważne.

źródło: ipapolska.pl