Zarząd

ipa_posty

Skład Prezydium Zarządu ZGW IPA w Szczecinie. (od 12.05.2023)

1. Prezes – kol. Grzegorz Sudakow

tel. 695-911-174; adres e-mail : gsudakow@wp.pl

2. Sekretarz – kol. Mariola Świątczak

tel. 505-997-026, adres e-mail: ppms7@wp.pl

3. Zastępca sekretarza – kol.  Elżbieta Szatanik

tel. 695-885-350; adres e-mail: elaszatanik@op.pl

4. Skarbnik – kol. Arkadiusz Buckowski

tel. 797-494-248; adres e-mail: abucek@o2.pl

5. Członek Prezydium – kol. Krzysztof Wachowicz 

tel. 506-159-318; adres e-mail: krzysztof.wachowicz@wp.pl

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kol. Robert Rzeźnik

tel. 791-900-544, adres e-mail : martinkar@interia.pl