1,5% podatku dla stowarzyszenia IPA w Szczecinie

Członkowie, przyjaciele i sympatycy IPA

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie posiada status OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawniona do otrzymywania odpisu 1,5%  podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od kilku lat prowadzimy liczne działania, które z jednej strony integrują środowisko służb mundurowych działających dla bezpieczeństwa, ale też pozytywnie oddziałują na społeczności lokalne. Nasza Grupa przez  cały rok organizuje liczne imprezy sportowe, kulturalne i edukacyjne. Bierzemy udział w programach z zakresu ochrony środowiska np. „IPA ekologicznie” podczas których są przeprowadzane liczne szkolenia, konferencje lub seminaria z tej dziedziny. Ponadto dzięki współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Szczecinie, były przeprowadzane na plaży w Dziewokliczu pokazy podjęcia z wody osób tonących oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na akwenach wodnych. W działaniach tych licznie brała udział młodzież oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Podczas spotkań integracyjnych były też prowadzone pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz uzależnień. Poszczególne regiony IPA z terenu województwa zachodniopomorskiego brały również udział w licznych akcjach charytatywnych np. zbiórka funduszy na chore dzieci, oddawanie krwi poszkodowanym  w wypadkach i katastrofach komunikacyjnych, zbiórka darów rzeczowych na rzecz uchodźców (głownie kobiety i dzieci) z walczącej Ukrainy, którzy licznie przybyli do naszego kraju i województwa oraz artykułów sanitarnych podczas epidemii COVID-19.

Jesteśmy stowarzyszeniem neutralnym. Naszym celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz budowanie bezinteresownej więzi przyjaźni i koleżeństwa.

Naszą dewizą jest „Służyć poprzez Przyjaźń” (Servo per Amikeco!!! j. esperanto).

Dziękując za dotychczasowe wsparcie w 2022 roku oraz latach poprzednich, zwracamy się z gorącą nadzieją i zachętą o wsparcie po raz kolejny Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie.

Nasz   KRS – 0000565912