„Bezpieczne wakacje 2018” IPA z WOPR w Szczecinie

 

Region IPA SG Szczecin wraz z WOPR Szczecin oraz Policją z Referatu Wodnego KMP Szczecin przeprowadził w dniu 23.06.2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie kąpieliska „Dziewoklicz”  w Szczecinie nad rzeką Odrą, szkolenie pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, czyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych. W pikniku wzięło udział 35 osób, w tym 21 dzieci. Impreza rozpoczęła  się zbiórką w siedzibie WOPR przy ul. Heyki  w Szczecinie, gdzie został przeprowadzony instruktaż dot. bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą, omówienie ogólnych zasad bezpieczeństwa, numerów alarmowych, postępowania w przypadku, kiedy osoba wpadła         do wody i potrzebuje pomocy, użycia podstawowych środków ratunkowych jak  koło ratunkowe i rzutka ratunkowa, zasady bezpiecznego poruszania się łodzią, kajakiem, rowerem wodnym, używania kamizelki ratunkowej. Szkolenie przeprowadził kierownik Referatu Wodnego KMP Szczecin nadkomisarz Marcin Kłosiński.

Następnie grupa przemieściła się do BOSMANKI, gdzie ratowniczka WOPR opowiedziała o służbie ratowników wodnych i grupy interwencyjnej WOPR. Odbył się również pokaz sprzętu i łodzi służbowych Policji, WOPR oraz poduszkowca. Cały czas towarzyszył nam przesympatyczny pies służbowy „FINO”. Po ubraniu się w kamizelki ratunkowe zajęliśmy miejsca na łodziach motorowych WOPR i popłynęliśmy na kąpielisko, gdzie były przygotowane punkty w których nauczano udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tj. resuscytacji krążeniowo – oddechowej i jak udzielić pomocy małemu dziecku. Dzieci otrzymały  gadżety, przyznane nam wcześniej przez Pana Wojewodę. W imieniu Regionu IPA SG – Szczecin serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji imprezy następującym służbom i instytucjom: Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – Szczecin, nadkom. Marcinowi Kłosińskiemu z Referatu Wodnego KMP – Szczecin, Zakładowi Usług Komunalnych, który udzielił nam zgody na bezpłatne korzystanie z kąpieliska Dziewoklicz, Panu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu –  za gadżety  dla dzieci, restauracji hotelu VULKAN – za  catering oraz wszystkim uczestnikom i sympatykom IPA.

Servo Per Amikeco !!! Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie kol. Krystyna Majunka; autor zdjęć : kol. Mirosław Borowczak – IPA SG w Szczecinie.