Bezpiecznie i ekologicznie podczas wakacji – szkolenie IPA dla dzieci w Wolinie

W dniu 30 czerwca 2023 roku na prośbę Biblioteki Publicznej Gminy Wolin organizującej  zajęcia  wakacyjne dla dzieci, Region IPA – Świnoujście zorganizował i przeprowadził akcję szkoleniowo – popularyzatorską  „Bezpiecznie i ekologicznie na wakacjach”. Uczestnikami była grupa 26 dzieci w wieku 8 – 12 lat. W trakcie spotkania, po projekcji filmu „ Ekologicznie na 2 kółkach” dyskutowano  o prawidłowym, zgodnym z przepisami ruchu drogowego i kulturalnym  zachowaniu się rowerzystów w trakcie letnich wypraw plenerowych i eskapad po drogach publicznych.

Na zakończenie pierwszej części spotkania uczestnicy otrzymali odblaskowe kamizelki jako element zalecanego wyposażenia rowerzystów. Druga część  spotkania poświęcona została  zasadom  bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się  na i nad wodą. W praktycznym bloku tej  części dzieci zapoznały się z różnicami oraz  zastosowaniem  kamizelek : asekuracyjnej i ratunkowej, metodyką ich prawidłowego wykorzystywania.

Dużym wyzwaniem, ale ochoczo podjętym przez młodych uczestników była praktyczna nauka wiązania żeglarskiego węzła ratowniczego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w spotkaniu. Servo per Amikeco!!! Tekst : kol. Leszek Gawliński Przewodniczący Regionu IPA w Świnoujściu Zdjęcia: kol. Natalia Okulska i Leszek Gawliński