Historyczny spacer z Regionem IPA Straż Graniczna w Szczecinie

W dniu 09 czerwca 2017 r. odbyła się wycieczka z licencjonowanym przewodnikiem po Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Organizatorem wycieczki był Region IPA Straż Graniczna  Szczecin. Udział wzięło 16 osób. Tytułem wprowadzenia zamieszczę kilka informacji  o zwiedzonym obiekcie. Cmentarz Centralny w Szczecinie zlokalizowany przy ul. Ku Słońcu    jest największym cmentarzem w Polsce, trzecim co do wielkości w Europie po Hamburgu i Wiedniu i jednym z największych na świecie. Jego powierzchnia zajmuje 172,33 ha. Został założony w latach 1899 – 1900 r. według projektu Wilhelma Meyera – Schwartaua. Ma charakter parkowy. Rośnie tu 415 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Przed rozpoczęciem zwiedzania otrzymaliśmy od przewodnika mapki z wyznaczonymi trasami. Na mapce zaznaczony był trakt historyczny i ścieżka botaniczna. My wyruszyliśmy traktem historycznym, który liczy 21 stacji i żeby było ciekawiej, przewodnik podzielił nas na 2 grupy (grupę kobiet i grupę mężczyzn), wprowadzając element rywalizacji między grupami. Otrzymywaliśmy zadania, odpowiadaliśmy na pytania.

W wielkim skrócie wspomnę o tym co zobaczyliśmy i czego się dowiedzieliśmy. Zaczęliśmy       od stacji opisującej historię cmentarza, zobaczyliśmy Lapidarium, następnie stanęliśmy          przy pomniku Hermana Hakena – dawnego Burmistrza Szczecina i innych znamienitych osobistości, kwaterę zasłużonych, Cmentarz Wojenny, pomnik „Tym, którzy nie powrócili  z morza”, Krzyż Katyński, pomnik Sybiraków, pomnik Matka Ziemia, pomnik ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz”, kwaterę kombatantów i wiele pomników powstałych przed 1945 rokiem oraz zabytkowych nagrobków.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do Szczecina, ponieważ trudno zawrzeć tutaj informacje o rozleglej historii związanej z tym miejscem i osobami, które na  Cmentarzu Centralnym zostały pochowane.

Servo Per Amikeco !!!

Tekst: kol. Krystyna Majunka Przewodnicząca Regionu IPA SG – Szczecin. Autor zdjęć: kol. Krzysztof Wachowicz – Region IPA SG-Szczecin