IPA-Szczecin składa hołd ratownikowi WOPR

 

W dniu 03. lipca 2017 r. 6-osobowa delegacja ZGW IPA – Szczecin uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w celu uczczenia pamięci niedawno zmarłego  Zdzisława PRYMELSKIEGO – wieloletniego kierownika bazy Szczecińskiego WOPR-u. Odsłonięcia tablicy      z wizerunkiem zasłużonego ratownika WOPR oraz napisem „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”, dokonała Pani Urszula Prymelska – wdowa po Zdzisławie oraz Prezydent Szczecina – Piotr Krzystek. Pani Urszula Prymelska została też matką chrzestną skutera ratowniczego, nadając mu imię „Ratownik R -225”, ofiarowanego przez Pana Prezydenta Piotra Krzystka. Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych oraz przyznano stopnie ratownika wodnego.           My również oddaliśmy cześć Zdzisławowi oraz złożyliśmy kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Servo Per Amikeco !!!

Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie kol. Krystyna Majunka.

Autor zdjęć: kol. Krzysztof Wachowicz z Regionu IPA SG – Szczecin.