Lekcja historii w muzeum PRZEŁOMY w Szczecinie

W dniu 10. maja 2018 roku, na zaproszenie Regionu IPA Szczecin, 12 członków Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej, tchniętych wewnętrzną potrzebą zgłębienia swojej wiedzy z zakresu historii Szczecina, wzięło udział w zwiedzaniu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1. W pawilonie podziemnym budynku znajduje się wystawa stała, obejmująca lata 1939–1989. W ekspozycję wprowadza przestrzeń pokazująca wojenny Szczecin, migracje i okres stalinizmu w Polsce. Najwięcej przestrzeni zajmują „polskie miesiące”, tj. Grudzień ’70, Sierpień ’80, Sierpień ’88, które wpłynęły na transformacje ustrojowe w Polsce i Europie, trwale wpisując Szczecin i Pomorze Zachodnie w ciąg dziejów uniwersalnych.  Dla nas zwiedzających, najciekawszą rzeczą w podziemnym pawilonie były archiwalia. Długo oglądaliśmy przedmioty, pamiątki i resztki dobytku ocalonego przez ludzi z różnych stron Polski. Dużo czasu spędziliśmy również przy infokioskach, z których można było usłyszeć nagrania wspomnień wyjątkowych ludzi, m.in. Tadeusza Chłopickiego, potomka dyktatora powstania listopadowego, który w 1945 roku zdobywał Kołobrzeg oraz Andrzeja Milczanowskiego, lidera zachodniopomorskiej „Solidarności”, a także wielu innym ważnych dla naszej historii osób.

Słowa uznania należą się naszej przewodniczce po muzeum, która w bardzo profesjonalny i ciekawy sposób pokazała nam ważny kawałek historii dla ziem zachodniopomorskich. Z dumą  i satysfakcją poinformowała też, że Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie zostało uznane za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016.  Werdykt jury został ogłoszony 4 lipca 2016 w Barcelonie. To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego architekta (Robert Konieczny). W tym samym  w 2016 roku, podczas World Architecture Festival, Berlin 2016 (Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie), budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy zdobył I miejsce w kategorii „Kultura”  oraz, w finale Festiwalu, jego najwyższe wyróżnienie – tytuł World Building of the Year 2016.

Servo Per Amikeco !!! kol. Grzegorz Sudakow Przewodniczący Regionu IPA Szczecin