Piknik IPA z WOPR w Szczecinie

Jak co roku, od szeregu już lat,  odbył się Piknik z WOPR pod hasłem BEZPIECZNE WAKACJE.  Wydarzenie to, miało miejsce 22. czerwca 2019 r. i zostało zorganizowane przez Region IPA SG Szczecin. W imprezie uczestniczyli uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 59  w Szczecinie oraz sympatycy i rodziny członków IPA oraz zaangażowani w szkolenie, ratownicy WOPR. Razem około 60 osób. W w/w dniu o godz. 10.00 spotkaliśmy się  w siedzibie WOPR przy ul. Leona Heyki  w Szczecinie, gdzie odbyła się część teoretyczna szkolenia dot. bezpieczeństwa podczas przebywania nad i na wodzie, podanie numerów alarmowych, po czym wszyscy przemieścili  się do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, gdzie zapoznaliśmy się z pracą ratowników. Tę część poprowadziła nasza koleżanka z WOPR Iwona Kacprzak.      

Następnie, po włożeniu kamizelek ratunkowych, łodziami motorowymi WOPR popłynęliśmy   na kąpielisko Dziewoklicz, gdzie nastąpiła część praktyczna.  Nauczano udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  tj. resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Był catering, telewizja Szczecin, wywiady do Kroniki Szczecińskiej, prezenty dla młodzieży oraz wspólne zdjęcia i wspaniałe spędzenie czasu przy pięknej pogodzie. O godz. 14.00, również łodziami, wróciliśmy do bazy, gdzie po młodzież przyjechali rodzice.

Za wspaniałą współpracę, za korzyści wyniesione z tych spotkań przez młodzież  i dorosłych, wszystkim WOPR-owcom, a szczególnie Panu Vice Prezesowi WOPR Mirosławowi Gosienieckiemu, bardzo zaangażowanemu w tę imprezę, serdecznie dziękujemy.

Servo Per Amikeco !!!  kol. Krystyna Majunka Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie, autor zdjęć kol. Krzysztof Wachowicz