Podziękowanie dla Fundacji „Bezpieczne Pomorze”

Fundacja- „Bezpieczne Pomorze”
w Szczecinie
~~~~~~~~~~

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association Sekcja Polska chciałbym serdecznie podziękować Waszemu Zarządowi za pomoc i wsparcie przy organizowanej zbiórce pieniędzy na leczenie insp. w st. spocz. Zenona Atrasa .
W związku z faktem ,iż pojawiła się możliwość wykonania kosztownego zabiegu w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Nasz apel stał się nieaktualny.
W tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu własnym, członków IPA oraz wielu ludzi dobrej woli za udzieloną pomoc i wsparcie. Szczególne słowa uznania kieruję do Państwa Fundacji, która niezawodnie przystąpiła do szczytnego celu jakim jest pomoc Naszemu koledze.
Jesteśmy przekonani , że warto podejmować takie inicjatywy dla wsparcia wszystkich koleżanek i kolegów, którzy są bardzo często w trudnych sytuacjach życiowych. Zgodnie z mottem stowarzyszenia IPA „Służby Poprzez Przyjaźń” będziemy zawsze popierać i wspierać działalność dla ludzi noszących mundur i służących drugiemu człowiekowi.
Mając tak wspaniałych przyjaciół, możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i liczyć na dużą przychylność w realizacji podobnych celów.

Servo Per Amikeco
Za Zarząd
Kol. Robert Rzeźnik- Prezes