Pomóżmy…….

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Państwo,

27 października 2019 roku  w wypadku samochodowym zginął nasz Przyjaciel                       i Kolega Sebastian Długosz, Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji wraz z żoną Anią.

Osierocili dwoje dzieci : Patryka (lat 9) i Stasia (2 lata).

Życia rodzicom nie wrócimy, ale możemy pomóc dzieciom i ich najbliższym w najtrudniejszym dla nich czasie. Trwa koleżeńska zbiórka pieniędzy, osoby które chcą pomóc mogą wpłacić datki na konto:

IPA Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Stołeczna Grupa Wojewódzka ul. Nowolipie nr 2 00-150 Warszawa

Nr konta w VW Banku: 76 2130 0004 2001 0522 7574 0001 z dopiskiem :  Sebastian

Przewodnicząca Regionu Komenda Główna Policji IPA kol. Ewa Dębowska