Pożegnanie……….

Z głębokim żalem informujemy, że dziś 13. października 2020 r. zmarł Pan Waldemar Serafin – Zasłużony dla IPA Sekcja Polska od 2015 r. z Regionu IPA – Białogard.

Wyżej wymieniony wspierał działania ipowców w Białogardzie – właściciel zakładu ogólnobudowlanego. Brał czynny udział w imprezach kulturalnych i sportowych IPA.

Zmarł w wieku 57 lat zakażony koronawirusem. Rodzinie Pana Waldemara Serafina składamy szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego żalu. Cześć Jego pamięci !!!