Spływ kajakowy IPA po Myśli

W tym roku 19. lipca członkowie Regionu IPA – Dębno zorganizowali spływ kajakowy rzeką Myślą dla członków regionu i ich rodzin.

Spływy kajakowe rzeką Myślą na obszarze Matura 2000 (Pojezierze Myśliborskie) to od wielu lat atrakcja turystyczna na naszym terenie, ale po raz pierwszy płynęliśmy razem. Koryto rzeki Myśli zachowało swój pierwotny bieg tworząc liczne zakola i rozlewiska. Przepływa przez obszar chroniony krajobrazowo, gdzie znajdują się stanowiska lęgowe ptaków i innych zwierząt żyjących przy rzece. Wyprawa trwała ponad 3 godziny, gdyż trasa była wymagająca bo trzeba było forsować i omijać powalone drzewa w rzece, a czasem należało wejść do wody, aby przepchnąć kajaki. Pogoda i humory dopisały, i zapewne w przyszłym roku podejmiemy jako IPA ponownie wyzwanie. Zmęczeni i głodni (udział wzięło 18 osób) zakończyliśmy spływ piknikiem, jedząc super grochówkę i z ogniska kiełbaski.

Na zakończenie chciałbym podziękować koledze Andrzejowi Ziembie i jego żonie Monice, za inicjatywę i organizację spływu.

Servo Per Amikeco !!! kol. Mariusz Rudziński Przewodniczący Regionu IPA Dębno. Autorzy zdjęć : uczestnicy spływu kajakowego