Spotkanie IPA w Jarosławcu

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin, odbyło się w gościnnych progach hotelu KRÓL PLAZA w Jarosławcu nad Bałtykiem, niedaleko Darłowa. W dniu  02 marca 2024 r. punktualnie o godz. 12,00 uczestnicy zebrania spotkali się w sali konferencyjnej hotelu. Prezes Grupy kol. Grzegorz Sudakow przygotował prezentację audio-wizualną przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd  i poszczególne regiony w 2023 roku. Przedstawił też i omówił propozycje kolejnych działań ZGW na 2024 rok oraz Preliminarz Wydatków.

Następnie głos zabrał kol. Robert Rzeźnik jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i podsumował funkcjonowanie Prezydium Grupy. Finanse omówił skarbnik kol. Arkadiusz Buckowski,  a kol. Krzysztof Wachowicz jako koordynator ds. 1,5% dla IPA, przedstawił w jakiej wysokości, na jakie wydarzenia i przez kogo wydano środki finansowe z tej puli. Sekretarz Grupy kol. Mariola Świątczak odczytała sprawozdanie z działalności ZGW w ciągu całego minionego roku.

W końcowej części zebrania podjęto uchwały dot. m.in. przedłużenia ważności legitymacji „Zasłużonym dla IPA Sekcja Polska”, przyznania funduszy regionom do wykorzystania w br., zapomóg, wybrano delegatów na wiosenne posiedzenie KZ IPA SP w marcu br.  w Siedlcach itp. Po wielogodzinnej dyskusji i wymianie zdań, zebranie zakończono wspólną fotografią  przed głównym wejściem hotelu. Korzystając ze słonecznej pogody, całą gromadą (ok. 80 osób) udaliśmy się spacerkiem na plażę, zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu, odważni ipowcy wdrapali się schodami na szczyt latarni morskiej w Jarosławcu (wysokość ok. 34 m, zasięg światła – ponad 42 km, zbudowana w 1838 r.), a także odważnie morsowali w Bałtyku.

Serdeczne podziękowania składamy kol. Grzegorzowi Sudakow – Prezesowi ZGW, za super organizację zebrania, całego naszego pobytu w Jarosławcu oraz ogarnięcie logistyczne tak dużej grupy uczestników.

Servo Per Amikeco !!!

Tekst : kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA w Szczecinie; autorzy zdjęć – uczestnicy spotkania.