Środki ochrony dla policjantów

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) wprowadziła szereg nakazów i zakazów. Mieszkańcy naszego kraju zobligowani zostali do przestrzegania przyjętych obostrzeń tj. ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, obowiązek zasłaniania ust  i nosa w przestrzeni publicznej, poddanie się kwarantannie i izolacji. Według naukowców do zakażenia dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy osoby mające symptomy choroby COVID-19, kaszląc i kichając, przenoszą wirusa na innych ludzi bądź zakażają powierzchnie. Kiedy osoba zakażona kicha i kaszle, patogeny mogą być rozsiewane na znaczną odległość. Aby ustrzec się przed zakażeniem należy przestrzegać podstawowych zasad:

  • unikanie jakichkolwiek kontaktów z innymi ludźmi, o ile nie jest to konieczne;
  • w trakcie niezbędnych kontaktów zachowywanie bezpiecznego dystansu wynoszącego  co najmniej dwa metry;
  • częste i dokładne mycie rąk ciepłą bieżącą wodą z mydłem;
  • unikanie dotykania twarzy, szczególnie oczu i ust;
  • stosowanie płynów dezynfekcyjnych na ręce w sklepach, pracy, transporcie publicznym. Z tytułu wykonywanej służby policjanci są w szczególny sposób narażeni na zakażenie chorobą COVID-19,  stąd ważne jest stosowanie przez nich dostępnych środków ochronnych.  W dniu 24. kwietnia 2020 r. LEVITO spółka z o.o. spółka komandytowa z Wałcza przekazała Zachodniopomorskiej Grupie Wojewódzkiej IPA zewnętrzne środki ochronne w postaci: żelu bakteryjnego (17 000 sztuk), rękawiczek foliowych jednorazowych (100 sztuk), maseczek bawełnianych wielorazowych (90 sztuk), masek ochronnych na twarz (8 000 sztuk) oraz przyłbic ochronnych (100 sztuk). Otrzymane środki zabezpieczające zostały przekazane przez kol. Roberta Rzeźnika – Prezesa ZGW IPA oraz kol. Grzegorza Sudakowa – Przewodniczącego Regionu IPA – Szczecin, między innymi policjantom KPP w Wałczu, KPP  w Łobzie, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie oraz OPP Szczecin.

Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 jest dla nas wszystkich niestandardowa i niezwykle wymagająca. Zachodniopomorska Policja oprócz dotychczasowych zadań dbania o bezpieczeństwo, ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, reagowania zgodnie z obowiązującymi przepisami na wszelkie naruszenia prawa, musi realizować nowe zadania. Policjanci nadzorują właściwe zachowanie osób poddanych kwarantannie, a także wspólnie z innymi służbami kontrolują ruch na przejściach granicznych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Dzięki dodatkowym środkom ochrony osobistej policjanci będą mniej narażeni na zakażenie wirusem COVID-19. Servo Per Amikeco !!! Tekst : kol. Elżbieta Szatanik – Region IPA w Szczecinie, zdjęcia : KWP – Szczecin.