Staż IPA

 

 

 

„Placement Programme” to nic innego, jak wymiana stażowa pomiędzy czynnymi funkcjonariuszami polskiej Policji i Straży Granicznej z ich odpowiednikami w państwach partnerskich programu. Warunkiem podstawowym uczestnictwa w wymianie jest członkostwo w IPA oraz stosunkowo krótki, bo maksymalnie 8-letni staż służby. W większości przypadków podstawowym językiem komunikacji jest angielski, aczkolwiek – zarówno w kontaktach z Niemcami, jak i Węgrami – mile jest widziany również niemiecki. Nasi węgierscy bratankowie preferują dodatkowo również j. rosyjski. Znajomość języka musi być co najmniej dobra (w mowie i piśmie), ponieważ strona przyjmująca nie zabezpiecza tłumacza (!)

Szczegółowe informacje do pobrania: Miedzynarodowa wymiana stazowa IPA policjantow i SG