Wręczenie odznak IPA.

kol. Lech Siemiaszko - odznaka X-lecia IPA

W dniu 12.marca 2015r. odbyło się spotkanie członków Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie z insp. Jarosławem Sawickim Komendantem Wojewódzkim Policji – również członkiem IPA. W gościnnych progach Sali Tradycji Prezes ZGW IPA kol. Robert Rzeźnik w skrócie przedstawił działania IPA, zamierzenia i najbliższe plany na terenie naszego województwa w 2015r. Następnie insp. Jarosław Sawicki wręczył uroczyście odznaki, certyfikaty   i legitymacje IPA długoletnim członkom naszego stowarzyszenia:

– XX lat koledze Jarosławowi Rydzewskiemu z Regionu IPA w Stargardzie,

–   X lat kol. : Lech Siemiaszko (IPA-Szczecin), Piotr Gembala (IPA-Stargard), Adam Mokrzycki      (IPA-Szczecin).

Miłym akcentem spotkania było wręczenie pamiątkowego ryngrafu i zegarka z okazji 50-tych urodzin Prezesowi kol. Robertowi Rzeźnikowi przez insp. J. Sawickiego. Stowarzyszenie IPA w Szczecinie działa już od ponad 20 lat stale powiększając ilość swoich członków – funkcjonariuszy służby czynnej i emerytów Policji oraz Straży Granicznej. Aktualnie w strukturach ZGW funkcjonuje 8 regionów. W myśl naczelnego światowego hasła IPA w języku esperanto : Servo per Amikeco !!! czyli „Służyć Poprzez Przyjaźń !!!” staramy się realizować jego idee poprzez organizację akcji charytatywnych na rzecz dzieci z placówek opiekuńczych, środowisk lokalnych, imprez sportowych z udziałem rodzin policyjnych i wojskowych, wycieczek turystycznych i nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi sekcjami IPA. Sekcja Polska IPA wydaje co kwartał swoje czasopismo „Wiadomości SP IPA” oraz prowadzi stronę internetową www.ipapolska.pl

Servo per Amikeco !