Wycieczka do Stralsund

Niemcy-Stralsund

Termin wyjazdu – 6 kwietnia 2019 rok (sobota)

PROGRAM IMPREZY:
zbiórka uczestników o godz. 7.00 ul. Małopolska 47 KWP Szczecin i wyjazd do Niemiec. Przyjazd
do Stralsund, hanzeatyckiego miasta, uznawanego za jedno z najpiękniejszych miejscowości w
północnej części Niemiec. Zwiedzanie Starego Miasta, które należy do Światowego Dziedzictwa
Kultury i Nauki UNESCO: kościół św. Marii i św. Mikołaja, rynek z XVII w. ratuszem, spacer
urokliwymi uliczkami, czas wolny. Więcej w programie imprezy do ściągnięcia