Zasłużeni dla SP IPA w Regionie IPA-Świnoujście

W dniu 19. czerwca 2020 roku, u progu lata i sezonu wakacyjnego IPA Region Świnoujście  zorganizował spotkanie członków, sympatyków IPA i ich rodzin. W  magicznej scenerii Fortu Anioła w miłej i serdecznej atmosferze  uczestnicy  spotkania wymieniali poglądy na wiele różnych aspektów otaczającej nas rzeczywistości zweryfikowanej poprzez pandemię Covid-19, planując zmodyfikowane zewnętrznymi uwarunkowaniami plany na 2. półrocze 2020 roku. W  najważniejszym punkcie rozpoczynającego się  spotkania było uroczyste wręczenie przez Przewodniczącego  Regionu kol. Leszka Gawlińskiego i członków Zarządu kol. Mieczysława Wołoszczuka i Remigiusza Mysza, legitymacji Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA naszym kolegom Markowi Bartkowskiemu z Marynarki Wojennej RP i Wrzesławowi  Mechło – cenionemu przewodnikowi i pilotowi wycieczek krajowych i zagranicznych,  którzy od szeregu lat współuczestniczą i czynnie  wspierają przedsięwzięcia organizowane przez Region IPA – Świnoujście. Część oficjalna zakończyła się wspólną fotografią w historycznych wnętrzach fortu. Niestety sytuacja wywołana zagrożeniem  koronawirusem po raz pierwszy zmusiła organizatorów do odwołania cyklicznej akcji „Bezpieczne wakacje” odbywającej się corocznie w pierwszy dzień wakacji (sobota) przy okazji Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej RP. Nie zrażeni tymi uwarunkowaniami uczestnicy spotkania  wspólnie snuli plany dalszej współpracy  na kolejne miesiące w odmienionej  aktualnie rzeczywistości. Servo per Amikeco !!! Tekst kol. Leszek Gawliński