Zebranie sprawozdawcze ZGW za 2016 rok

Zgodnie z obowiązującym nas Statutem Sekcji Polskiej IPA w dniu 22. marca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze delegatów Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin. W gościnnych murach Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie spotkało sie tego dnia o godz. 12,00 ponad 30 delegatów. Kolega Robert Rzeźnik – Prezes ZGW – po sprawdzeniu listy obecności, poprowadził zebranie podczas którego wysłuchaliśmy między innymi wystąpienia sekretarza kol. Marioli Świątczak o realizacji działań podjętych przez Zarząd Grupy w minionym roku. Następnie delegaci podjęli uchwały dot. wydatków finansowych w 2017 roku oraz Planu Przedsięwzięć ZGW na bieżący rok. Kolega Prezes zrelacjonował swój udział w wiosennym posiedzeniu Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA w Lublinie w dniach 16 – 19. marca 2017 r.

W części roboczej spotkania, Przewodniczący poszczególnych Regionów IPA naszej Grupy, przedstawili swoje propozycje działań w 2017 roku. Głos zabrała też kol. Bożena Świątczak, która od 2016 roku zajmuje się dystrybucją gadżetów IPA wśród naszych członków.

Atmosfera zebrania była bardzo gorąca ze względu na szeroką dyskusję na temat współpracy miedzy regionami, pozyskiwaniem nowych członków IPA – czynnych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, a także zmniejszającej się liczbie osób wspierających nasze działania pod kątem logistycznym. Kol. Sławomir Szychowski jako administrator strony internetowej IPA – Szczecin, omówił problemy jakie miały miejsce w publikacji zdjęć w Galerii Foto w 2016 roku.     Po ponad trzech godzinach wymiany zdań, opinii, uwag i wniosków, końcowym akcentem zebrania delegatów ZGW była wspólna fotografia.

Servo Per Amikeco !!!