Zebranie sprawozdawcze ZGW IPA-Szczecin za 2019 rok

W ostatnich dniach maja 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie. Tak późny termin spotkania był związany z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 na terenie całej Polski i związanymi z tym obostrzeniami.

Zebranie poprowadził kol. Robert Rzeźnik – Prezes ZGW IPA – Szczecin. Uchwalono Plan Przedsięwzięć na 2020 rok oraz ustalono Preliminarz wydatków Grupy, który ze względu na epidemię i odwołane liczne imprezy,  jest całkowicie odmienny niż w poprzednich latach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Widoniak odczytał protokół ze stanu finansów Grupy na dzień 31. grudnia 2019 r., natomiast kol. Mariola Świątczak omówiła realizację zadań w ubiegłym roku.

Ponadto dokonano wyboru nowego zastępcy sekretarza ZGW oraz nowego członka Komisji Rewizyjnej w związku ze złożonymi rezygnacjami.

Przewodniczący Regionu IPA w Gryfinie kol. Grzegorz Klimek przedstawił ofertę zorganizowania kolejnego Turnieju IPA w Golfa w Binowie we wrześniu br. Natomiast kol. Krystyna Majunka – Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie, poinformowała o zorganizowaniu spotkania plenerowego IPA przy ognisku w drugiej połowie czerwca br.

Zebranie zakończono wspólną pamiątkową fotografią. kol. Mariola Świątczak – sekretarz ZGW IPA – Szczecin; zdjęcie : kol. Grzegorz Sudakow z Regionu IPA – Szczecin. Servo Per Amikeco !!!