Archiwum autora: Grzegorz Sudakow

„Widoczni czyli bezpieczni”

„Widoczni czyli bezpieczni” jest to kolejny projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką IPA w Szczecinie. Tym prazem projekt skierowany jest do mieszkańców Szczecina i dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest poprawa świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta Szczecina, a także aktywizacja dzieci i młodzieży oraz osób starszych do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu zakupiliśmy 1600 sztuk opasek odblaskowych oraz 150 toreb z zamieszczonymi odblaskami. Dziś ZGW IPA w Szczecinie przekazała elementy odblaskowe dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie celem przeprowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. Środki finansowe otrzymaliśmy w ramach programu „mikroDOTACJE” współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

DZIEŃ OTWARTY W KWP W SZCZECINIE

To była kolejna okazja dla adeptów klas o profilu mundurowym do bezpośredniego spotkania z zachodniopomorskimi policjantami. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie gościliśmy blisko setkę młodych osób z VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Taki „dzień otwarty” to okazja do pokazania różnorodności naszej pracy oraz możliwości jakie daje służba w Policji. Dla naszych gości przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, która wypełniła kilka godzin – od spotkania z policjantami kilku pionów, poprzez pokaz policyjnego sprzętu, na spotkaniu z funkcjonariuszami z sekcji doboru kończąc.
Swoje drzwi tego dnia otworzyło dla młodzieży także Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Szczecinie. Policyjni eksperci przybliżyli specyfikę swojej pracy w poszczególnych pracowniach.

Spotkanie wpisuje się w realizację projektu edukacji społecznej Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie i KWP w Szczecinie pod nazwą „Świadomi = Bezpieczni”, realizowanego w ramach programu Społecznik na lata 2022–2024, Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Nasi goście otrzymali w trakcie wizyty stworzone w ramach tego projektu wydawnictwo – informator o zachodniopomorskiej Policji i inne gadżety.

Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie!

Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

Szanowne Koleżanki oraz Szanowni Koledzy,

z okazji Święta Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom tej formacji życzymy dużo zdrowia, sukcesów na niwie zawodowej, zrealizowania wszystkich planów
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przyjmijcie serdeczne życzenia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech każdy dzień będzie dla Was i Waszych bliskich źródłem dumy i niekończącej się satysfakcji!

Życzymy dobrego świętowania.

Zarząd Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA