Ekologicznie z IPA – szkolenie w Międzyzdrojach

Projekt „EKOLOGICZNIE Z IPA” to kampania edukacji ekologicznej skierowana
do członków Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, ich rodzin,  sympatyków   oraz  mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, realizowana przez Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką IPA ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        w Szczecinie. Założeniem projektu jest realizacja kampanii szkoleniowo – informacyjnej adresowanej
do członków ZGW IPA w Szczecinie, ich rodzin, sympatyków oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w zakresie stosowania zasad ekologii (np. oszczędzania energii, segregacji odpadów) w życiu codziennym, zarówno w pracy,  w domu, jak i za kierownicą pojazdu. W ramach projektu zaplanowana została realizacja następujących  działań:

  • szkolenie dla 80 osób z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do członków ZGW IPA, członków ich rodzin i sympatyków stowarzyszenia oraz policjantów garnizonu zachodniopomorskiego;
  • kampania informacyjna adresowana do członków IPA, policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

W 2020 roku zrealizowana została pierwsza edycja projektu, a 13 listopada 2023 r.
na podstawie umowy nr 2023D4066S zawartej pomiędzy Zachodniopomorska Grupą Wojewódzką IPA   w Szczecinie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczęła się realizacja drugiej edycji zadania pod nazwą „Ekologicznie z IPA”. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 60 000 zł, natomiast dotacja celowa ze środków budżetowych WFOŚiGW w Szczecinie to kwota 45 000 zł. Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie stosowania zasad ekologii w życiu codziennym, zarówno w pracy, w domu, jak i za kierownicą pojazdu wśród odbiorców podejmowanych działań. W dniach 17-18 listopada 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Centrum Usług Logistycznych w Międzyzdrojach w ramach projektu odbyło się szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej IPA oraz ich rodzin i sympatyków, a także policjantów z jednostek organizacyjnych woj. zachodniopomorskiego. Podczas dwudniowego szkolenia  uczestnicy mogli zapoznać się z wszechstronnymi informacjami na temat zasad segregacji odpadów oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych, odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania energii w domu i w pracy, ekologicznych metod eksploatacji urządzeń biurowych, przyczyn i skutków zmian klimatycznych oraz zasad ecodrivingu. Prelegentami podczas szkolenia byli m. in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Oprócz zagadnień teoretycznych, uczestnicy szkolenia wzięli udział również w zajęciach praktycznych oraz wycieczkach plenerowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.               

Dzięki  temu formuła szkolenia miała nie tylko merytoryczny, lecz także atrakcyjny, zapadający w pamięć wymiar. W szkoleniu uczestniczyło 80 osób, jednak dzięki szkoleniom kaskadowym wśród członków IPA województwa zachodniopomorskiego efekt ten będzie podlegał procesowi multiplikacji, a tym samym liczba osób o większej wiedzy i świadomości ekologicznej znacznie wzrośnie. Kolejnym elementem projektu „Ekologicznie z IPA” będzie kampania informacyjna.
Za pośrednictwem plakatów, ulotek, artykułów w wydawnictwach drukowanych oraz rozpowszechnianych na stronach internetowych i poprzez pocztę elektroniczną idea ekologii w życiu codziennym dotrze do wszystkich członków IPA i pracowników Zachodniopomorskiej Policji. W ramach kampanii informacyjnej powstaną ekoporadniki z terminarzem, ulotki, a także gadżety promujące projekt z QR kodem przekierowującym odbiorców do strony internetowej projektu (magnesy na lodówkę, breloki, opaski odblaskowe i torby ekologiczne). Servo Per Amikeco !!! Kol. Katarzyna Kamińska z Regionu IPA – Szczecin. Zdjęcia : kol. Irena Kornicz