Komunikat Nr 1/2022

K O M U N I K A T 

sekretarza Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie z dnia 30. marca 2022 r.

1.  W świetle aktualnych wydarzeń wojennych pomiędzy Rosją a Ukrainą, decyzją Prezydenta Światowego IPA kol. Pierre-Martina Moulin (Szwajcaria) z dniem 05.marca 2022 r. narodowa Sekcja IPA – Rosja została zawieszona w strukturach naszego stowarzyszenia. Rosja poważnie narusza prawa człowieka i podstawowe zasady leżące u podstaw IPA.

2.  Członkowie naszej Grupy podjęli szeroko zakrojony trud niesienia pomocy uciekinierom ukraińskim – głównie kobietom, dzieciom i seniorom – w postaci zbiórek artykułów pierwszej pomocy, higienicznych i sanitarnych, odzieży, żywności, a także bezpłatnego udostępnienia lokali mieszkalnych np. w Sarbinowie, Kołobrzegu, Szczecinie i Stargardzie. Jednocześnie informuję, że w Policyjnym Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Międzyzdrojach również przebywają rodziny z ogarniętej wojną Ukrainy  – serdecznie wszystkim dziękujemy !!!   

3.  Podczas zebrania Zarządu ZGW IPA – Szczecin w dniu 10. marca 2022 r. podjęto uchwałę o likwidacji Sklepiku z gadżetami IPA z dniem 31. marca br. Składamy serdeczne podziękowania kol. Bożenie Świątczak za 4-letnią pracę społeczną przy zamawianiu i dystrybucji gadżetów IPA. Od kwietnia br. gadżety będą zamawiane przez Przewodniczących poszczególnych Regionów IPA naszej Grupy.

4. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi w kwietniu br. dotrze do nas 82 wydanie gazety IPA. Wciąż jeszcze czekamy na dostawę bezpłatnych gadżetów IPA w postaci scyzoryka wielofunkcyjnego.

5.  Informuję, że Sekcja IPA Polska przedłużyła na rok polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej ogólnej z datą ważności do 28 stycznia 2023 r.

6. Z okazji 30-lecia Sekcji IPA Polska w tym roku, 8 członków ZGW otrzyma specjalne okolicznościowe Dyplomy od Prezydenta SP IPA – serdecznie gratulujemy !!!

7. Od maja br. powracają stacjonarne spotkania szkoleniowe IPA w Gimborn (Niemcy) na które w pierwszej kolejności pojadą członkowie, którzy ze względu na pandemię COVID-19 przez okres dwóch lat, nie mogli w nich brać udziału.

8. Dolnośląska Grupa Wojewódzka IPA otrzymała zgodę na organizację w maju 2026 r. Światowych Igrzysk Sportowych IPA we Wrocławiu we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.

9. Podczas wiosennego posiedzenia Krajowego Zarządu IPA SP w Opolu w marcu br. została przyznana bezzwrotna zapomoga pieniężna członkowi Regionu IPA w Koszalinie (pacjent onkologiczny, czynny policjant). Ponadto Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik poinformował, że zostało podpisane porozumienie z IPA – Albania oraz IPA – Czarnogóra w związku z czym funkcjonują tam 20% zniżki w obiektach rekomendowanych IPA.

10. Składka IPA 2022 obowiązuje bez zmian tj. 60 zł (nowi członkowie 80 zł).

kol. Mariola Świątczak