Wojna to rzecz straszna…….

All-focus

Zarząd i członkowie Regionu IPA w Stargardzie przez miesiąc luty i marzec br. zbierali w swojej siedzibie na terenie jednostki Policji, dary dla walczącej Ukrainy. Przynoszono środki opatrunkowe oraz pierwszej pomocy medycznej, środki czystości  dla dorosłych i dzieci, bardzo dużą ilość koców polarowych o różnych rozmiarach, żywność w zamkniętych opakowaniach, ubrania itp. Ofiarność ludzi „dobrej woli” przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów zbiórki do której dołączyli się też czynni funkcjonariusze Policji – serdecznie dziękujemy !!!

All-focus

W dniu 15 marca 2022 r. zapakowanym po dach samochodem, zebrane dary zostały dostarczone do cerkwi w Stargardzie i przekazane Przewodniczącemu Związku Ukraińców. Przekazano także dużą torbę z produktami spożywczymi i ubraniami Ukraince z dwójką małych dzieci, która została przyjęta pod dach prywatnej osoby  na Osiedlu Pyrzyckim.

All-focus

Akcja pomocy wojennym uciekinierom z Ukrainy trwa nadal – teraz priorytetem jest ciepła odzież przeznaczona dla żołnierzy na froncie – pomagamy tak dług  jak to jest potrzebne.

All-focus

Servo Per Amikeco !!! Tekst i zdjęcia : kol. Mariola Świątczak – Przewodnicząca Regionu IPA w Stargardzie.