Komunikat sekretarza ZGW IPA – Szczecin

K O M U N I K A T   NR   1 / 2023

sekretarza Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie z dnia 25. 08. 2023

  1. W związku ze zmianą składu Prezydium Zarządu naszej Grupy od maja br. uprzejmie informuję, że kontakt telefoniczny z w/w osobami jest opublikowany  na naszej stronie internetowej www.ipaszczecin.org  w zakładce ZARZĄD.

Natomiast w zakładce O NAS podany jest nasz nr konta bankowego, NIP, REGON itp.

Wszystkie informacje dot. zniżek do których jest uprawniony każdy członek IPA widnieją w zakładce INNE – zachęcam do lektury.

2. W grudniu br. w Warszawie odbędzie się Kongres Sekcji Polskiej IPA podczas którego zostanie wybrany kolejny Prezydent IPA SP na kadencję 2023 – 2027.

3. Od 2024 r. składka członkowska w Zachodniopomorskiej Grupie Wojewódzkiej IPA w Szczecinie będzie wynosić jednorazowo 80 zł dla wszystkich tj. członków stałych i nowych – Uchwała nr 13/2023 z dnia 13.06.2023 r. ZGW IPA Szczecin.

Ostateczny termin wpłaty składek IPA dla wszystkich to dzień 31 października.

4. Na początku września br. na stronie internetowej www.ipaszczecin.org zostanie opublikowany komunikat Prezesa Grupy dot. możliwości uzyskania dla chętnych legitymacji IPA 2024 ze zdjęciem.

5. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy wpłacili 1,5% swojego podatku za 2022 r. na rzecz IPA – Szczecin – serdecznie dziękujemy (wpłynęło ponad 4 tys. zł).

6. Na przełomie sierpnia/września br. do Przewodniczących Regionów IPA trafi  86 numer gazety „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

7. Wszystkim członkom i sympatykom IPA życzę szczęśliwego powrotu do domu  po udanych wakacjach oraz włączenia się do kolejnych naszych programów i przedsięwzięć.

      Servo Per Amikeco !!!