Wiosenne posiedzenie KZ SP IPA w Darłówku

Wspólna fotka na sali obrad

W dniach 17 – 20 marca 2016 r. na zaproszenie Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA obradował na pierwszym tegorocznym posiedzeniu w gościnnych obiektach hotelu „ JAN” w Darłówku. Pierwszy dzień obrad poświęcony był omówieniu spraw finansowych Sekcji Polskiej w roku 2015, przychodami z 1% OPP, przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2016, a także sprawom związanym z kosztami opłat na rzecz Biura Światowego IPA i Centrum IPA w Gimborn.

Ponadto  wręczone zostały wyróżnienia dla grupy wojewódzkiej, która w roku 2015 zorganizowała najwięcej imprez – Śląska Grupa Wojewódzka IPA w Katowicach oraz grupy, która odnotowała największą liczbę nowych członków w roku 2015 – Małopolska Grupa Wojewódzka IPA w Krakowie.

Kolejnym elementem posiedzenia było przedstawienie przez Prezydenta SP IPA miejsca tegorocznego Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego SP IPA, który odbędzie się w miejscowości Solec Zdrój w dniach 25-27.11.2016 roku, a gospodarzem będzie Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA w Kielcach. W trakcie obrad przyjęto również uchwały dotyczące obiektów rekomendowanych przez Sekcją Polską IPA oraz podsumowano ich działalność w roku ubiegłym.

W drugim dniu obrad podjęte zostały uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” oraz nadania medalu Sekcji Polskiej IPA. Przedstawiona została również informacja dotycząca planowanych w tym roku wymian w ramach  Placement Programme oraz wymiany grup wojewódzkich z Sekcją Rumuńską i Serbską IPA.

W tym dniu Przewodniczący Komisji Statutowej kol. Dariusz Walczak omówił stan prac nad zmianami w statucie Sekcji Polskiej IPA, które mają zostać przedstawione w trakcie obrad Kongresu IPA.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie kontynuowania współpracy przy wydawaniu naszego czasopisma z drukarnią w Poznaniu, jak również omówiono sprawy związane z naszą stroną internetową.

W trakcie obrad swoje wystąpienie mieli nasi goście z Rosji (Kaliningrad oraz Sankt Petersburg), którzy przedstawili propozycję współpracy z Regionami IPA, a także uczestnictwa naszych przedstawicielek w Konferencji „Kobiety w Policji”, która odbędzie się w czerwcu br. w Moskwie. Ponadto kol. Olga Birkina przedstawiła opracowaną przez siebie monografię „Policje Świata”, która została wydana w roku ubiegłym i przedstawia umundurowanie oraz wyposażenie światowych Policji.

Kol. Prezesowi ZGW Robertowi Rzeźnikowi gratulujemy otrzymanego z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej Fryderyka Orepuka Medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” wręczonego w trakcie trwania posiedzenia.

Servo per Amikeco !!!