Wybory w Regionie IPA – Stargard 2016

Zarząd 2016-2019

Po upływie kolejnej kadencji, w dniu 06. kwietnia 2016 r. w Regionie IPA – Stargard Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Dotychczasowa Przewodnicząca Regionu kol. Mariola Świątczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2013 – 2016 i podsumowała swoją pracę społeczną  w tym okresie. Złożyła podziękowania członkom ustępujących władz, a szczególnie kol. Jerzemu Widoniakowi, który przez minione 10 lat pełnił funkcję skarbnika Regionu.                W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Regionu IPA w Stargardzie na lata 2016 – 2019, który przedstawia się następująco :

  1. Przewodnicząca  –  kol. Mariola Świątczak
  2. Sekretarz             –  kol. Bożena Świątczak
  3. Skarbnik               – kol. Paweł Lubowicz.

Należy nadmienić, że kol. Mariola Świątczak nieprzerwanie pełni funkcję Przewodniczącej Regionu IPA w Stargardzie od 2006 r. Wybrana Koleżanka Bożena jako sekretarz do IPA należy od kilku lat, a jej nazwisko jest zbieżne z nazwiskiem Przewodniczącej. Kolega Paweł Lubowicz jest członkiem stowarzyszenia od 2008 r.

Servo Per Amikeco !!!