Archiwa tagu: Wybory

Wybory w ZGW IPA

xxxDSC00477

Minęła kolejna kadencja Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie.   Mając powyższe na uwadze w dniu 28. kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Klubu „Remedium”  w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego delegaci z poszczególnych Regionów dokonali wyboru nowego Prezydium Zarządu ZGW IPA – Szczecin na lata 2016 – 2019 : Czytaj dalej

Wybory w Regionie IPA – Stargard 2016

Zarząd 2016-2019

Po upływie kolejnej kadencji, w dniu 06. kwietnia 2016 r. w Regionie IPA – Stargard Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Dotychczasowa Przewodnicząca Regionu kol. Mariola Świątczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2013 – 2016 i podsumowała swoją pracę społeczną  w tym okresie. Złożyła podziękowania członkom ustępujących władz, a szczególnie kol. Jerzemu Widoniakowi, który przez minione 10 lat pełnił funkcję skarbnika Regionu.                W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Regionu IPA w Stargardzie na lata 2016 – 2019, który przedstawia się następująco : Czytaj dalej