Wybory w ZGW IPA

xxxDSC00477

Minęła kolejna kadencja Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie.   Mając powyższe na uwadze w dniu 28. kwietnia 2016 r. w gościnnych progach Klubu „Remedium”  w Szczecinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego delegaci z poszczególnych Regionów dokonali wyboru nowego Prezydium Zarządu ZGW IPA – Szczecin na lata 2016 – 2019 :

  1. Prezes – kol. Robert Rzeźnik
  2. Sekretarz – kol. Mariola Świątczak
  3. Z-ca sekretarza – kol. Małgorzata Wiszniowska
  4. Skarbnik – kol. Elżbieta Szatanik
  5. Z-ca skarbnika – kol. Danuta Kasjaniuk

Komisja Rewizyjna :

  1. Przewodniczący – kol. Jerzy Widoniak
  2. Członek komisji – kol. Krzysztof Wachowicz
  3. Członek komisji – kol. Leszek Gawliński

Ponadto podczas zebrania udzielono Absolutorium dotychczasowemu Prezydium oraz ustalono Preliminarz Wydatków Grupy i Plan Przedsięwzięć na 2016 rok. Prezes korzystając z okazji wręczył odznaki SP IPA za X-lecie i XX-lecie kol. Pawłowi Bachońskiemu i kol. Dariuszowi Boruczyńskiemu z Regionu IPA – Szczecin. Przewodniczący Regionu IPA – Świnoujście kol. Remigiusz Mysza odebrał specjalny ryngraf – Podziękowanie – za największą aktywność i kreatywność Regionu w 2015 roku – serdecznie gratulujemy !!! Wybory zakończono wspólną pamiątkową fotografią oraz gorącym poczęstunkiem.

Servo per Amikeco !!!