Wybory Prezydium Zarządu ZGW IPA

Głosowanie nad nowym Zarządem Grupy Wojewódzkiej

Zgodnie z nowym Statutem Sekcji Polskiej IPA z kwietnia 2018 r., tegoroczny wybór nowego składu Prezydium Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie objął 4 lata na kadencję 2019 – 2023.

Delegaci poszczególnych regionów IPA oraz ustępujący członkowie Prezydium,
spotkali się w dniu 26. kwietnia 2019 r. na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Gościem honorowym wyborów był kol. Piotr Wójcik – viceprezydent Sekcji Polskiej IPA oraz jednocześnie Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Lublinie, któremu bardzo dziękujemy za przybycie.

Kol. Robert Rzeźnik zapoznał zebranych z działalnością Zarządu za okres minionej kadencji w latach 2016 – 2019. Ponadto kol. Jerzy Widoniak jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli finansowej z ujęciem bilansu zysku strat. Zebrani w głosowaniu jawnym udzielili ustępującemu Prezydium absolutorium.

W kolejnej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano następujący skład
Prezydium Zarządu ZGW IPA – Szczecin na lata 2019 – 2023 :

 • Prezes kol. Robert Rzeźnik,
 • sekretarz kol. Mariola Świątczak,
 • z-ca sekretarza kol. Bożena Świątczak,
 • skarbnik kol. Sławomir Pabian.
  Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący kol. Jerzy Widoniak
 • Członek kol. Krzysztof Wachowicz
 • Członek kol. Leszek Gawliński

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący kol. Jerzy Widoniak
 • Członek kol. Krzysztof Wachowicz
 • Członek kol. Leszek Gawliński.

Ponadto wybrano kol. Mariana Walkowskiego, który będzie odpowiedzialny za sprawy Grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie. Na koniec spotkania zrobiono wspólną fotografię. Servo Per Amikeco !!!

Tekst : kol. Mariola Świątczak, autor zdjęć : kol. Michał Mayer.