Zasłużeni z wizytą w KWP – Szczecin

Dzięki staraniom kol. Roberta Rzeźnika Prezesa Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, w dniu 12. czerwca 2019 r. punktualnie o godz. 13,00 odbyło się spotkanie Zasłużonych dla IPA Sekcja Polska z nadinsp. Jackiem Cegiełą. Na wstępie uroczyście przypięta została do munduru odznaka X – Lecia  SP IPA z certyfikatem szefowi zachodniopomorskiej policji. Następnie Prezes ZGW przedstawił zebranym nowych Zasłużonych :

1. Pan Jasztal Marek

2. Pan Jędraszczyk Karol

3. Pan Machaliński Bogusław.

Nadanie tytułu honorowego zostało potwierdzone stosownymi legitymacjami IPA ważnymi na okres trzech lat. Ponadto każdy otrzymał ipowskie gadżety oraz upominki od nadinsp. J. Cegieły. Po części oficjalnej, przy wspólnym stole częstując się pysznym ciastem i kawą, uczestnicy spotkania rozmawiali o funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia na terenie województwa,  kraju i na świecie. Wymieniano się uwagami i spostrzeżeniami odnośnie sposobu realizacji zamierzonych przedsięwzięć i planów w 2019 roku. Uczestnikami wizyty byli też : insp. Piotr Ostrowski zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie (członek IPA od 2018 r.), mł. insp. Grzegorz Sudakow naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej (aktualnie Przewodniczący Regionu IPA – Szczecin) oraz Pan Marcin Sygut (Zasłużony od 2015 r.). Podsumowaniem sympatycznego spotkania była wspólna fotografia.

Servo Per Amikeco !!! kol. Mariola Świątczak sekretarz ZGW IPA – Szczecin; autor zdjęć : kol. Michał Mayer.