Zawody strzeleckie z IPA SG – Szczecin

Na zaproszenie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w dwuboju strzeleckim, Region IPA SG Szczecin wystawił 3-osobową drużynę w składzie: Alfred DUSZYŃSKI, Robert MAJUNKA, Romuald MIKOŁAJEWSKI. W dniu 04 września 2021 r. o godz. 10.00 na strzelnicy w Dobieszczynie do zawodów przystąpiło czternaście 3-osobowych drużyn z Niemiec i z Polski. Współorganizatorami byli:  strona niemiecka, która zabezpieczała broń  i amunicję oraz Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinie. W pierwszym podejściu odbyło się strzelanie z pistoletu sportowego kal. 22, 5,6 mm a następnie z karabinka sportowego kal.22, 5,6 mm.

Wśród drużyn byli przedstawiciele Związku Strzeleckiego z Niemiec, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  oraz naszego regionu. Strzelanie zabezpieczało Polskie Towarzystwo Strzeleckie GRAJCAR. Puchary indywidualne ufundował Burmistrz Miasta Police  a zespołowe, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na 14 drużyn zajęliśmy bardzo dobre IV miejsce.  Po zawodach strzeleckich odbyło się: podsumowanie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów, pamiątkowe fotografie i posiłek w postaci smacznej grochówki. Opracowała i zdjęcia: kol. Krystyna Majunka.