Zebranie sprawozdawcze

xDSC_0027

W tym roku zebranie sprawozdawcze za 2014 rok Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Szczecin, zorganizował Region IPA w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z powiadomieniami zachowującymi wymagane czasowe wyprzedzenie, w dniu 22. maja 2015 r. delegaci wszystkich podległych regionów IPA spotkali się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim. Po podpisaniu listy obecności, głos zabrał kol. Robert Rzeźnik – Prezes ZGW IPA w Szczecinie, który wszystkich przywitał i przedstawił porządek zebrania.

W trakcie zebrania omówiono sprawy organizacyjne i finansowe Grupy, ustalono plan działań na bieżący rok oraz określono preliminarz wydatków 2015. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Widoniak przeczytał sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, a sekretarz kol. Mariola Świątczak omówiła działalność Grupy w 2014 r. , które zostały jednogłośnie przyjęte. Ponadto kol. Robert Rzeźnik zrelacjonował swój udział w posiedzeniu KZ SP IPA w Uniejowie w marcu br. Kolega Wojciech Jankowski zaprezentował kronikę regionu, którą sam prowadzi od początku działalności IPA – Białogard – gratulujemy !!!

Uczestnicy zebrania podjęli także jednogłośnie uchwały o dofinansowaniu akcji Regionu IPA w Świnoujściu pod hasłem „Bezpieczne wakacje” oraz wystąpieniu do Krajowego Zarządu SP IPA o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” na wniosek Przewodniczącego Regionu IPA w Białogardzie – Panu Waldemarowi Serafin.

W końcowej części zebrania zrobiono pamiątkową wspólną fotografię. Następnie kol. Mariola Świątczak oprowadziła wszystkich delegatów po nowej jednostce, która została udostępniona od lipca 2014 roku, a także zwiedzono nową siedzibę sekretarza ZGW IPA na drugim piętrze budynku.

Ponieważ obrady były owocne i byliśmy trochę zmęczeni wędrówką po całym obiekcie jednostki, całą wesołą gromadą udaliśmy się na pizzę w ramach koleżeńskiej kolacji, aby tam przy stołach dokończyć jeszcze nasze społeczne rozmowy.

Servo per Amikeco !!!

Autor zdjęć: kol. Paweł Lubowicz z Regionu IPA w Stargardzie Szczecińskim