„ŚWIADOMI = BEZPIECZNI” – PROJEKT EDUKACJI SPOŁECZNEJ ZACHODNIOPOMORSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

Zakłada on działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, historii, struktury oraz działań Policji, z zaakcentowaniem działań proekologicznych, a także nowoczesnego ekologicznego wyposażenia Policji.

W ramach naszego projektu odbędą się bezpośrednie spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu Szczecina oraz powiatu polickiego. Będą to w szczególności uczniowie klas o profilach mundurowych, ale nie tylko. Podczas spotkań zapoznamy ich z historią i strukturą Policji, zasadami doboru do Policji, nowoczesnym wyposażeniem Policji, a także z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ekologią w życiu codziennym. W ten sposób chcemy podnieść ich świadomość obywatelską, ale przede wszystkim dać wiedzę o naszej formacji oraz zachęcić do rozważenia możliwości wstąpienia do Policji po ukończeniu nauki. Policja daje bardzo szeroki wachlarz możliwości spełnienia zawodowego dla osób o bardzo różnorodnych predyspozycjach i zainteresowaniach. W maju planujemy zorganizować dzień otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dla uczniów klas o profilach mundurowych. Będzie to niepowtarzalna okazja do zobaczenia nowoczesnego wyposażenia Policji oraz bezpośredniego spotkania z policjantami i rozmów na temat zawodu.

W celu lepszego przekazu i utrwalenia treści wydaliśmy informator, w którym znajdują się informacje z zakresu historii i struktury Policji, stopnie, korpusy i oznaczenia, symbole państwa polskiego – flaga, godło, hymn, rota ślubowania policjant, ceremoniał policyjny, dobór do policji, informacja o stowarzyszeniu i historii IPA, porady ekologiczne, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strony internetowe, profile na portalach społecznościowych i aplikacje Policji i IPA, a przede wszystkim charakterystyka poszczególnych pionów Policji oraz dokładnie opisana ścieżka rekrutacyjna. To, mamy nadzieję ciekawe, czterdziestostronicowe wydawnictwo w atrakcyjnej formule, wypełnionej wieloma informacjami i zdjęciami, pomoże absolwentom klas mundurowych podjąć decyzją o przyszłej pracy.

Informatory te będą wykorzystywane podczas spotkań z młodzieżą prowadzonych przez członków IPA i policjantów, ale już dzisiaj udostępniamy je wszystkim chętnym
w wersji elektronicznej w formacie PDF.