Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

Szanowne Koleżanki oraz Szanowni Koledzy,

z okazji Święta Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom tej formacji życzymy dużo zdrowia, sukcesów na niwie zawodowej, zrealizowania wszystkich planów
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przyjmijcie serdeczne życzenia wraz z wyrazami szacunku, jako dowód uznania dla Waszej pełnej poświęcenia służby w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech każdy dzień będzie dla Was i Waszych bliskich źródłem dumy i niekończącej się satysfakcji!

Życzymy dobrego świętowania.

Zarząd Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA