DZIEŃ OTWARTY W KWP W SZCZECINIE

To była kolejna okazja dla adeptów klas o profilu mundurowym do bezpośredniego spotkania z zachodniopomorskimi policjantami. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie gościliśmy blisko setkę młodych osób z VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Taki „dzień otwarty” to okazja do pokazania różnorodności naszej pracy oraz możliwości jakie daje służba w Policji. Dla naszych gości przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, która wypełniła kilka godzin – od spotkania z policjantami kilku pionów, poprzez pokaz policyjnego sprzętu, na spotkaniu z funkcjonariuszami z sekcji doboru kończąc.
Swoje drzwi tego dnia otworzyło dla młodzieży także Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Szczecinie. Policyjni eksperci przybliżyli specyfikę swojej pracy w poszczególnych pracowniach.

Spotkanie wpisuje się w realizację projektu edukacji społecznej Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie i KWP w Szczecinie pod nazwą „Świadomi = Bezpieczni”, realizowanego w ramach programu Społecznik na lata 2022–2024, Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Nasi goście otrzymali w trakcie wizyty stworzone w ramach tego projektu wydawnictwo – informator o zachodniopomorskiej Policji i inne gadżety.

Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie!