„Widoczni czyli bezpieczni”

„Widoczni czyli bezpieczni” jest to kolejny projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Wojewódzką IPA w Szczecinie. Tym prazem projekt skierowany jest do mieszkańców Szczecina i dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jest poprawa świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta Szczecina, a także aktywizacja dzieci i młodzieży oraz osób starszych do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu zakupiliśmy 1600 sztuk opasek odblaskowych oraz 150 toreb z zamieszczonymi odblaskami. Dziś ZGW IPA w Szczecinie przekazała elementy odblaskowe dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie celem przeprowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. Środki finansowe otrzymaliśmy w ramach programu „mikroDOTACJE” współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin.